ToppText

Välkommen till Vattumannen esoterisk butik & mötesplats sedan 1972 - Fleminggatan 35, Stockholm
Frakt 49 kr inom Sverige. Fraktfritt vid ordersumma över 650 kr

I mediumskapets domäner : livet i andevärlden

179 kr
9788579455179
Lagerstatus: I lager
"I Mediumskapets Domäner", av anden André Luiz genom Chico Xavier, I den här boken analyserar André Luiz de olika aspekterna av medial kommunikation och lovordar ansträngningarna av de medium som är trogna det andliga uppdrag de mottog innan de inkarnerade och varnar dem för riskerna med dåligt utfört arbete i utbytet mellan de två världarna. Boken behandlar psykofoni, somnambulism, besatthet, klärvoajans, kläraudiens, ut-ur-kroppen aktiviteter, fascination, psykometri och fysiska effekter av mediumskapet bland många andra relaterade ämnen. Det är en teknisk studie av stor betydelse som visar hur andar agerar i den komplicerade processen att kommunicera med inkarnerade. Den överför begrepp från högt utvecklade andliga mentorer i utläggningar av vetenskapligt och evangeliskt innehåll oumbärliga för de som ägnar sig åt studier i ämnet. "Strålar, Vågor, Medium, Sinnen… Genom att studera sammansättningen av materia har 1900-talets vetenskap gått från överraskning till överraskning vilket gjort att man fått revidera djupt rotade övertygelser. Nästan femhundra år före Kristus kom Demokritos lärare Leucippus med teorin om att allt bestod av oändligt små partiklar (atomer) som var i ständig rörelse. Trots detta fortsatte den klassiska kulturen att baseras på Aristoteles tankar om de fyra principerna - vatten, jord, luft och eld - eller på de tre hypotetiska elementen från de gamla alkemisterna - svavel, salt och kvicksilver - för att förklara de många kombinationerna i den fysiska världen. Under 1800-talet föreslår Dalton vetenskapligt partikelteorin om materien och högt respekterade forskare inleder en speciell period av forskning, förnyar idéer och koncept som bygger på så kallade ”odelbara partiklar”. Extraordinära upptäckter öppnar upp nya och storslagna perspektiv för mänsklig kunskap. Crookes upptäcker materians tillstånd av strålning och studerar katodens strålning. Röntgen konstaterar att osynlig strålning passerar genom en ”Crookes tub” insvept i svart kartong och upptäcker röntgenstrålningen. Henri Becquerel, lockad av ämnet, experimenterar med uran samtidigt som han söker strålning av samma kvalitet och finner anledning till vidare forskning. Makarna Curie fascineras av denna gåta, analyserar ton av uraninite och upptäck radium. Gamla vetenskapliga affirmationer darrade på sina grundvalar. I spetsen för en stor grupp pionjärer påbörjar Rutherford framstående studier med radioaktivitet. Atomen upplever en oemotståndlig attack mot fästningen inom vilken den gömmer sig och anförtror mänskligheten lösningen på många hemligheter. Ända sedan 1800-talets sista kvartal har jorden blivit en plats av vågor och strålar, strömmar och vibrationer. Allt pulserar genom elektricitet och magnetism, rörelse och attraktion. Studier av den kosmiska strålningen har visat de fenomenala energier som är utspridda över hela universum och ger fysikerna förfogande över kraftfulla instrument för att undersöka atomära och subatomära fenomen. Bohr, Planck and Einstein skapade nya och storslagna koncept. Vårt köttsliga fordon, den mänskliga kroppen, är nu inget annat än en elektrisk virvel som styrs av medvetandet. Varje konkret kropp är ett paket av koncentrerad energi. Materia omvandlas till energi och energi försvinner för att ge plats för materia. Utan att önska det har kemister, fysiker, geometriker och matematiker fått sin status upphöjd till utredare av sanningen och blivit dagens präster för själen. På grund av deras pågående forsning kommer materialism och ateism att tvingas försvinna i brist på materia, den bas som hade säkerställt deras negativa spekulationer. Laboratorier är tempel där intelligensen drivs att tjäna Gud, även om den intellektuella verksamheten är missriktad och tillfälligt underordnats det politiska herraväldet som genererar krig, fortsätter utvecklingen av vetenskapen som en gudomlig seger för att upphöja det goda och är på väg mot en lysande framtid. Den framtiden tillhör Anden! André Luiz, som har skrivit dessa få sidor om mediumskapet, har mediterat över framtiden för den jordiska gemenskapen och har förstått den allt större betydelsen av det andliga utbytet mellan individer. Ju längre den evolutionära uppstigningen når, desto tydligare förstår människor livets upphörande och den icke existerande döden. Nu, mer än någonsin, ser människor sig själva som medvetanden som uppehåller sig bland krafter och vätskor som är tillfälligt kombinerade i utbildningssyfte. De börjar långsamt förstå det faktum att graven är dörren till förnyelse, precis som vaggan är tillträde till den mänskliga upplevelsen, och de inser att deras vistelse på planeten är en resa med ett öde som syftar till stadier av Högre Framsteg. Vi är alla instrument för de krafter som vi är i samklang med på denna långa pilgrimsfärd. Vi är alla medium inom vårt eget mentala område och förenar oss med uppbyggliga energier när våra tankar flödar mot det högre livet och med störande och deprimerande krafter så länge som vi fortfarande är slavar till skuggorna av ett urtida och plågat liv. Genom de känslor som karakteriserar deras inre liv avger alla personer specifika strålar och lever inom den andliga våg som de identifierar sig med. Sådana sanningar kan inte förbli halvt gömda i vår tros helgedomar; de kommer att utstråla från vetenskapens tempel som matematiska ekvationer. Och medan olika sökare fokuserar på mediumskapet och studerar den från jorden till himlen, deltar vår vän André i byggandet av en ny era och försöker analysera dess position och karaktär från himlen till jorden. Emellertid, vad vi å hans vägnar vill betona, är vikten av att hålla Kristus i våra hjärtan och tankar för att inte bli desorienterade när vi kommer i kontakt med mediala fenomen. Den frigörande pilgrimsfärden mot ett Högre Liv är omöjlig utan känsla för ansvar, utan hängivenhet till att göra det goda, utan kärlek till att studera och utan en ihärdig ansträngning för vår egen personliga moralisk utbildning André Luiz är tydlig nog, vi behöver inte utveckla ytterligare reflektioner. Till varje medium, hans eller hennes eget sinne. Till varje sinne, dess egna strålar, personliga observationer och tolkningar. Beroende på de strålar vi ger ut, kommer vår egen andliga tillvaro att stiga inom den våg av tankar som våra själar föredrar. I huvudsak är det detsamma som att tillsammans med Jesus upprepa: ”Till var och en enligt hans gärningar.” Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 oktober, 1954"
Specifikationer
Språk Svenska
Mediatyp Kartonnage
Författare Francisco Candido Xavier
Serie Livet i Andevärlden
Mått 140 x 210 x 10 mm
Originaltitel Nos dominios da mediunidade
Sidantal 364
Artikelkod 9788579455179
Förlag F:a Anita Ekberg
Utgiven 2012-12-15
Författare André Luiz
Översättare Anita Ekberg
Vikt 329 g